zondag 25 september 2016

Mensen aan hun lot overgelaten

Als overgang naar het UIT-festival op de Oude Markt vond vanmiddag de laatste activiteit plaats in het kader van het Festival De Oriënt. Terwijl buiten op de Oude Markt een heus festival-terrein was nagebouwd met circus- en schiettentjes, berichtte Andy Spyra binnen over de enorme tentenkampen in Afrika en het Midden-Oosten en over de miljoenen vluchtelingen die daar werden opgevangen. Van buiten drongen de vrolijke geluiden van het UIT-festival binnen door. In hoeverre de boodschap van Andy Spyra van binnen ook naar buiten zal doordringen blijft de vraag.


Spyra is fotojournalist voor de Duitse weekbladen Die Zeit en Der Spiegel en heeft zich gespecialiseerd in Afrika en het breder Midden-Oosten (inclusief Afghanistan). Een gebied met talloze gewelddadige conflicten en vanuit Europa wel als “gordel van instabiliteit” aangeduid. Maar Europa, zo betoogt Spyra, komt alleen in actie als een deel van die vluchtelingen de uitzichtloosheid daar beu is en dreigt over te steken naar het oude continent dat voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor hun ellende en haar welvaart nog steeds op die ellende bouwt.

Verbindingen naar eerdere vredesactiviteiten

Vanochtend vond in het kerkgebouw van het Leger des Heils - bijna letterlijk in de achtertuin van de Syrisch-Orthodoxe kerk - de Oecumenische Vredesdienst plaats. Ook in deze ruimte hing het doek dat afgelopen zondag door de deelnemers van de Walk of Peace is geschilderd.


De collecte was bestemd voor het project van het Arab Eductational Institute in Bethlehem waar Toine van Teeffelen bijna twee jaar geleden al eens in Enschede over is komen spreken.

zaterdag 24 september 2016

Muziek is een wereldtaal

Vanmiddag traden in de veertien dagen geleden geopende koffiebar “Stoet” in de Openbare Bibliotheek Enschede leerlingen en docenten op van de Ennana Muziekschool. Wederom in het kader van het Festival De Oriënt.

de maestro Elias Musaki geflankeerd door twee van zijn leerlingen

Enkele toepasselijke fragmenten uit de bij deze gelegenheid verspreide flyer:

vrijdag 23 september 2016

Vluchtelingenopvang aan weerzijden van de grens

Vanavond vond voor het derde achtereenvolgende jaar een kampvuurbijeenkomst plaats die Enschede voor Vrede samen met Pax Christi im Bistum Münster organiseerde op in de Oecumenische vredestuin “Oase” aan de Dinkel, op de grens van Nederland en Duitsland. Het verloop van deze (voormalige) grens is als een soort pad weergegeven en op één van de knikken die dat pad maakt is een vuurplaats gecreëerd.


Thema voor deze kampvuurbijeenkomst was de vluchtelingenopvang aan beide zijden van de grens, in Ahaus en Enschede. Daarvoor waren twee inleiders uitgenodigd: Carmen Esposito-Stumberger van Caritas Ahaus en Joost Lefferts van Alifa Vluchtelingenwerk Enschede.

donderdag 22 september 2016

Muzikale reis door het Midden-Oosten

In het kader van het Festival De Oriënt vond vanavond bij Concordia een optreden van het Göksel Yilmaz Ensemble plaats. Een muzikaal mozaïek van Turkse, Arabische en Koerdische liederen dat duidelijk maakt dat muziek zich weinig van grenzen en conflicten aantrekt en deze heel gemakkelijk overstijgt.v.l.n.r. Ulaş Aksünger (percussie), Funda Yılmaz (zang), Göksel Yılmaz (zang, gitaar, saz en ud),
Anne Bakker (viool) en Peter Rikkers (contrabas)


woensdag 21 september 2016

"Wij zijn in vrede"

Vanavond werd voor de zevende achtereenvolgende keer de door de VN uitgeroepen Internationale Dag van de Vrede in Enschede gevierd. Ook zeven jaar geleden had Enschede voor Vrede de gemeente Enschede een regenboogkleurige VREDE-vlag aangeboden om op 21 september van het Stadhuis uit te steken, zoals enkele tientallen andere gemeentes inmiddels al deden, maar pas dit jaar werd daar, nadat ook de gemeenteraad was ingeschakeld, gehoor aan gegeven.De viering vond voor de tweede achtereenvolgende keer plaats in de Ontmoetingskerk. Daar werd ’s middags een groot vredesdoek opgehangen dat was samengesteld uit verschillende schilderingen waaraan de deelnemers van de afgelopen zondag in Enschede gelopen Walk of Peace een bijdrage hadden geleverd.

dinsdag 20 september 2016

Beelden van alledaagse uitzichtloosheid

Het Vredesweeksymposium met de Wetenschapswinkel en Studium Generale op de Universiteit Twente dat dit jaar voor de vijfde respectievelijk tweede achtereenvolgende keer werd gehouden, kreeg een bizar begin. Midden-Oosten-verslaggever voor de NOS, Lex Runderkamp, die filmpje zou vertonen over oorlogsjournalistiek onder de titel “bereid om te sterven voor een goed verhaal” had onderweg naar Enschede bij Deventer een auto-ongeluk gekregen waarbij zijn auto fors in de kreukels was geraakt. Toch zou hij zijn weg naar Enschede vervolgen, maar de volgorde van de sprekers zou op zijn later op de avond te verwachten aankomst moeten worden aangepast. 


De eerste spreker was daarom nu Sakir Khader. Hij werkt als journalist bij de Volkskrant en omdat hij van Palestijnse afkomst is en dus Arabisch spreekt werd hij door de Volkskrant regelmatig naar het Midden-Oosten uitgezonden. Aanvankelijk deed hij voor zijn krant verslag van ISIS en de Nederlandse jihadisten die naar het Midden-Oosten vertrokken, maar gaandeweg verschoof de aandacht naar de Syrische vluchtelingen die naar Europa onderweg zijn.