maandag 24 oktober 2016

De actualiteit van het herdenken

Vanmiddag vond in het Raadhuis van de gemeente Gronau de opening plaats van de tentoonstelling „Abgeurteilt – Gefangene in der Strafanstalt Lingen und den Emslandlager 1935-1945“. Voor veel Nederlanders, zelfs in het grensgebied, een onbekende geschiedenis. Vanaf de Nationaal-Socialistische machtsovername in 1933 werden in het Emsland (de regio aan benedenloop van de Eems, direct grenzend aan de Drentse en Groningse veenkoloniën) uiteindelijk 15 strafkampen ingericht waar 200.000 politieke en andere tegenstanders van het naziregime in werden ondergebracht. Vanuit deze kampen moesten ze elke dag met een schop de omliggende veengebieden (Moor) ontginnen. Het Duitse verzetslied “Die Moorsoldaten” vindt hier dan ook zijn oorsprong. 30.000 van de 200.000 tewerkgestelden overleefden deze strafkolonie niet.


Het meest duidelijke kamp, dat van Wietmarschen, ligt op nog geen 40 km afstand van Gronau (en dus ook van Enschede). Zo dichtbij en toch zo onbekend. In Nederland misschien omdat we niet herinnerd willen worden aan het feit dat degenen die uit deze kampen wisten te ontvluchten en naar Nederland dachten te ontkomen, bij de grens meteen terug werden gestuurd. In Duitsland wordt de periode van 1933 tot 1945 steeds meer als een 12-jaar-durende zwarte bladzijde in het geschiedenisboek gezien dat het land en de bevolking is overkomen. Niet iets waar men deel aan heeft gehad en dat nu ook weer zou kunnen gebeuren.

vrijdag 14 oktober 2016

De kracht van het leven - ontmoetingen met Syriërs

Op vrijdagavond 14 oktober vond in de Ontmoetingskerk een door de Protestantse Gemeente Enschede en Enschede voor Vrede georganiseerde bijeenkomst plaats waarin de bevolking van Syrië nu eens niet werd neergezet als daders of slachtoffers van een al meer dan 5 jaar durende oorlog, maar als mensen die het ondanks alles met elkaar probeerden vol te houden. Die ondanks alle problemen invulling bleven geven aan het mens zijn. Tegenover alle oorlog en geweld waar vooral de dood haar kracht liet zien, de Kracht van het Leven toonden.


De bijeenkomst was een initiatief van Yasmin Khalaf-Haidar die dit jaar in Enschede als Ambassadeur van de Vrede mocht optreden. In haar openingswoord, waarin ze net als bij de opening van de Vredesweek, verhaalde hoe in Damascus de jasmijn als teken van hoop in het straatbeeld en als oriëntatiepunt had plaatsgemaakt voor de legertank als teken van wanhoop, benadrukte ij dat de Kracht van het Leven vooral tot uitdrukking komt in de scheppende kracht van de mensen, dus in muziek en poëzie. Daar straalt de levenskracht vanaf, aldus Yasmin.

donderdag 13 oktober 2016

Militaire ervaring: oorlog is geen oplossing

Op 11 mei jl. vond op het Van Heekplein in Enschede één van de decentrale Landmachtdagen plaats waar vooral jeugdige Enschedeërs kennis konden maken met nieuwste rijdend en rollend materieel van de Landmacht. Enschede voor Vrede ontrolde bij deze Landmachtshow het spandoek “Oorlog is geen Oplossing”. Bij dat spandoek ontspon zich al snel een gesprek tussen militairen en vredesactivisten en de afspraak werd gemaakt om dat gesprek na de zomer een keer voort te zetten.


En vanavond was het zover. Plaatsvervangend commandant der strijdkrachten, generaal majoor Martin Wijnen was de hoofdgast op een reguliere Vredestuin-bijeenkomst van Enschede voor Vrede in de Wintertuin van De Wonne. Net als tijdens het gesprek op de Landmachtdag (waarover hij terloops nog even opmerkte dat Defensie had besloten deze in de binnensteden te organiseren omdat bij de eerdere op Defensie-complexen georganiseerde Landmachtdagen toch enkel steeds dezelfde mensen kwamen) stelde hij ook nu het, juist als ervaringsdeskundige, roerend met de stelling eens te zijn dat oorlog geen oplossing is.

zondag 2 oktober 2016

Van het een komt het ander, ook over de grens

Het Festival De Oriënt dat in het kader van de Vredesweek 2016 in Enschede werd georganiseerd is ook onze Duitse oosterburen niet ontgaan. Tijdens het kampvuurgesprek over vluchtelingen dat vorige week vrijdag in het kader van die Vredeswerk op de Oase plaatsvond kreeg Enschede voor Vrede dan ook te horen waarom ze voor deze bijeenkomst geen oriëntaalse muziek had geregeld. Schuldbewust vraag je dan om een herkansing en die werd vanmiddag geboden door het Früchtefest waarmee de Oase traditiegetrouw haar zomerse activiteitenprogramma afsluit.


En zo werd ook de Vredesweek 2016 met een week verlengd zodat ze dit jaar naast de Internationale Dag van de Vrede ook de Internationale Dag van Geweldloosheid (op 2 oktober, de geboortedag van Mahatma Gandhi) omvatte.

zaterdag 1 oktober 2016

De Verborgen Parel, Aramees erfgoed in Twente

Vanmiddag werd in de Hengelose Openbare Bibliotheek in aanwezigheid van burgemeester Sander Schelberg, de tentoonstelling “De Verborgen Parel – Aramees erfgoed” geopend. Anderhalf jaar geleden, toen in de Openbare Bibliotheken van Enschede en Almelo tentoonstellingen werden geopend over de toen 100 jaar eerder in 1915 plaatsgevonden hebbende genocide op Armeniërs en Arameeërs in het Ottomaanse Rijk, weigerde de Openbare Bibliotheek van Hengelo haar medewerking omdat dat te gevoelig zou liggen. Maar een algemenere tentoonstelling over het Aramese erfgoed waarbij de vernietiging ervan en de daders al helemaal onbesproken bleven kon kennelijk net wel door de beugel.


Anne Turan opende de bijeenkomst. Geboren en getogen in Hengelo kreeg ze als kind toch regelmatig de vraag gesteld “waar kom jij vandaan?” Waar anderen – Turken, Marokkanen – alleen maar een land hoeven te noemen, is het antwoord van Arameeërs meestal iets ingewikkelder. Maar het wordt met des te meer trots gegeven.

vrijdag 30 september 2016

De wetenschap van “Safe and Secure”

In de laatste week van september vond in de Enschedese binnenstad de “Twente Science Week” plaats om scholieren en ander burgers kennis te laten maken verschillende onderzoeksdisciplines die aan de Universiteit Twente worden beoefend. De focus lag dit jaar op het thema “safe and secure” oftewel alles wat met veiligheid te maken heeft. En als techniek daarbij in het geding is, kan het natuurlijk gaan om de inzet en eventuele ontwikkeling van nieuwe technologie om met name de openbare veiligheid te kunnen garanderen, maar ook om het garanderen van de veiligheid van die technologische artefacten zelf.


In een speciaal voor deze Twente Science Week op de Oude Markt geplaatste dometent vond vanavond in dit kader een door Studium Generale georganiseerd Science Café plaats met drie sprekers (de vierde, die het over cyber security zou hebben, was helaas verhinderd).

Who’s done it? Dader en slachtoffer van genocide

Vanavond was de Turkse onderzoeksjournalist Hayko Bagdat te gast bij de Samenwerkende Democratische Organisaties (van mensen afkomstig uit Turkije). De in Istanbul geboren Bagdat is van Armeense afkomst en heeft de afgelopen jaren vooral onderzoek gedaan naar de moord in 2007 op Hrant Dink.


Hij begint zijn inleiding met een verhaal over een Armeense man in Istanbul die er achter kwam dat hij een oom had die de genocide van 1915 had overleefd en sindsdien in Libanon woonde. Hij nodigde deze oom uit om hem te bezoeken in Istanbul, maar de oom weigert naar Turkije te reizen: het land van de daders. Later zou deze oom die mening nuanceren. Natuurlijk was Turkije ook het land waar hij geboren en getogen was en waar zijn thuis was. Maar hij voelde zich door Turkije als iemand die niet gewenst was; als iemand die ze liever kwijt dan rijk waren.