woensdag 7 juni 2017

Syrische Nederlandse wint publieksprijs verhalenwedstrijd

In het kader van de jaarlijkse Week van de Amateurkunst (WAK) organiseerden het huisaanhuisblad “Huis aan Huis”, de Openbare Bibliotheek Enschede en de Enschedese boekhandel Broekhuis een verhalenwedstrijd rond het thema “Samen”. Dat thema was vooral gekozen, zo betoogde Bibliotheek-directeur Gerard Kocx vanavond bij de prijsuitreiking, om een punt te maken tegen het egoïsme en de regering van de “Dikke Ik” die hand over hand toenemen.


Er waren 23 verhalen ingestuurd waar de jury vijf potentiële prijswinnaars uit selecteerde. Gedurende het Pinksterweekend kon de Enschedese bevolking de vijf genomineerde verhalen lezen en haar stem uitbrengen op het in hun ogen beste verhaal. Dat hebben uiteindelijk meer dan 400 mensen gedaan.

dinsdag 9 mei 2017

Wordt de toekomst van Urenco gewaarborgd door kernwapens?

Onder de titel “Heeft Urenco nog toekomst?” organiseerde de stichting Vredes- En DuurzaamheidsActiviteiten Netwerkstad (VEDAN) vanavond in het Almelose Theaterhotel een bijeenkomst met Dirk Bannink van het kernenergiedocumentatie- en onderzoekscentrum stichting Laka en Hubertus Zdebel van de Duitse Bondsdagfractie van Die Linke.


Eerdere bijeenkomsten van VEDAN over Urenco gingen over de voorgenomen verkoop van de aandelen in dit bedrijf door de vier eigenaren: de Britse en Nederlandse overheid en twee Duitse energiemaatschappijen. Maar die verkoopplannen lijken in de koelkast gezet vanwege onenigheid tussen deze Duitse energiemaatschappijen en de Duitse overheid. Verder bleek uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag dat het concern, na een hele reeks jaren van flinke winsten, over 2016 een verlies van een half miljard euro geleden te hebben en de Duitse federale regering laat momenteel onderzoeken of het bedrijf gesloten zou kunnen worden. Dat alles bij elkaar genomen mocht VEDAN terecht de vraag aan de orde stellen of Urenco nog toekomst heeft.

donderdag 9 februari 2017

Geo-engineering: het wegwerken van het klimaatprobleem

Hoewel met de wisseling van het Amerikaanse presidentschap, enkele weken geleden, degenen die de kop ervoor in het zand steken de wind weer in de rug hebben, verandert er daardoor niets aan het probleem van de klimaatverandering. De wereldwijde opwarming van de aarde zal doorzetten en daar zal een oplossing voor gevonden moeten worden. Dat kan door de menselijke oorzaken van die klimaatverandering af te remmen en zo mogelijk terug te draaien, door ons maar gewoon aan te passen aan die klimaatverandering of door juist nog meer in te grijpen in het klimaat en het klimaat als het ware naar onze hand te zetten.


Dat laatste wordt wel geo-engineering genoemd en de Nijmeegse wetenschapper Daan Boezeman (universitair docent geografie, planning en milieu aan de Radboud Universiteit Nijmegen) liet vanavond het publiek van de door Enschede voor Vrede georganiseerde Vredestuinbijeenkomst kennismaken met dit opkomend vakgebied. Een vakgebied dat juist onder Trump wel eens een stimulans kon krijgen omdat de hele fossiele-brandstoffensector ongemoeid laat en de pretentie heeft toch iets aan de negatieve gevolgen ervan te kunnen doen. Zo kopte het toonaangevende tijdschrift Science aan de vooravond van Trumps inauguratie dat de Verenigde Staten meer onderzoek naar geo-engineering zouden moeten doen.

vrijdag 3 februari 2017

Over (het) leven in Damascus

Voor het eerst na zeven jaar en dus ook voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Syrië bezocht de Enschedese Yasmin Khalaf-Haidar anderhalve maand geleden haar familie en vrienden in Damascus. Vanzelfsprekend was het meer dan slechts een familiebezoek. De oorlog heeft wel duidelijk gemaakt dat er eigenlijk geen vanzelfsprekendheden meer zijn. Veranderingen springen direct in het oog, maar ook de dingen die gelijk gebleven zijn bekijk je nu met andere ogen.


Veranderd is het dagelijks leven van de familie en van alle andere Syriërs. Ook die Damascus, hoewel het ergste oorlogsgeweld hen tot op heden bespaard is gebleven. Je moet eraan wennen dat er niet altijd elektriciteit of water is en zelfs het basisvoedsel is schreeuwend duur geworden. Oude kachels zijn weer tevoorschijn gehaald en in gebruik genomen. Sommige nog als oliekachel, andere omgebouwd tot houtkachel. Toen Yasmin door haar bezorgde familieleden die ze in Nederland had achtergelaten gevraagd werd of ze al in haar directe omgeving explosies had gehoord, was haar antwoord: “Ja, in de oliekachel van mijn broer”. De olie wordt namelijk door de handelaren veelal aangelengd met water …

woensdag 1 februari 2017

Georganiseerd wantrouwen

Vanavond vond in de Openbare Bibliotheek Enschede de eerste van vier lezingen plaats in de samen met stichting Ebru georganiseerde reeks "De Hizmet-beweging: het gedachtegoed, de geschiedenis en de toekomst ...".


Over publiciteit had de organisatie niet te klagen, want op de dag voorafgaand aan de reeks verscheen op pagina 2 van de Twentsche Courant Tubantia een artikel onder de kop “Heibel over Gülenlezing”. Een zelfbenoemde woordvoerder namens “vele Turkse Enschedeërs” verweet stichting Ebru met deze lezingenreeks vooral verdeeldheid te willen zaaien en snapte niet hoe de bibliotheek daar medewerking aan kon verlenen.

zondag 15 januari 2017

Vrijheidsstrijders: de een wereldberoemd, de ander vergeten

Vanmiddag, op Martin Luther King-day, de verjaardag dus van ds. Martin Luther King jr. en ook van haarzelf, opende Sonna Krom de eerste van een reeks tentoonstellingen “Freedom Fighters” in de expositieruimte van Artikel 1 Overijssel, voorheen Anti-Discriminatiebureau. Deze in Enschede gevestigde organisatie zoekt elk jaar een gastcurator voor haar tentoonstellingsruimte om de diversiteit van de verschillende exposities zo groot mogelijk te laten zijn en voor dit jaar is dat dus Sonna Krom.


Deze eerste tentoonstelling uit een reeks van drie tentoonstellingen over vrijheidsstrijders bevat schilderwerk van Sonna Krom zelf en daarbij heeft ze zich voornamelijk gericht op portretten van ‘lokale vrijheidsstrijders’: mensen die onder levens- en leefbaarheidsbedreigende omstandigheden streden voor hun eigen vrijheid en die van anderen.

dinsdag 10 januari 2017

Op een eiland zitten, maar wel samen!

Vanavond vond bij TETEM in Enschede een combinatie van een Nieuwjaarsborrel en een presentatie van “The Island of All Together” plaats, waarmee TETEM haar programmalijn “Living together with strangers” opende.


Fotografe en tegenwoordig ook filmmaakster Marieke van der Velden gaf een toelichting op het project die ze liet beginnen op het moment dat ze nog een dertienjarig meisje was. Ze schreef toen een soort van roman (in feite bijna geplagieerd van het boek Oorlogswinter van Jan Terlouw) over de Tweede Wereldoorlog waarin ze zich vooral de vraag stelde hoe het toch kon dat er zomaar oorlog uitbrak.

zondag 1 januari 2017

Nieuwjaar volgens Duitse en Nederlandse tradities

Als je dertig jaar onafgebroken elke eerste zondagvan de maand een Sonntagsspaziergang rond Urenco Gronau houdt, dan valt daar onafwendbaar eens in de zoveel jaar ook een Nieuwjaarsdag onder. Zoals vandaag.


Speciaal voor de Nederlandse deelnemer voorzag de koffietafel dit jaar ook in oliebollen naast de traditionele Duitse Neujahrskuchen.